Een dame kwam voor gebed, zij had dringend een nieuwe baan nodig.
We baden voor het sollicitatiegesprek. Na een week vertelde zij dat ze aangenomen was.
Eeen betere baan, een beter salaris. Heel dankbaar, het was eigenlijk niet mogelijk. Maar
God voorziet als wij Hem vragen.