HOOFDKANTOOR HEALING ROOMS NEDERLAND
Den Haag – Hoofdkantoor
Soestdijksekade 343, Den Haag
Openingstijden: dinsdags 11.00 – 13:30 uur

We zijn dankbaar dat  Healing Room weer
open is. Wel onder strikte regels van het RIVM.
Deze leest u bij de ingang.
Wees van harte welkom! of email ons:

E-mail: info@healingrooms.nl
Director: Julia Valk
Co-director: Herma Wierda
Facebook: https://www.facebook.com/HealingRoomsDenHaag/


GELDERLAND

Apeldoorn
Healing Rooms Apeldoorn
Paslaan 11, Apeldoorn
Openingstijden: zie www.healingrooms-apeldoorn.nl
Director: Janny van der Spruit
Contactpersoon: Mario Jekel
Locatie: Gebouw Evangelische Zendingsgemeente Menorah
Website: www.healingrooms-apeldoorn.nl
E-mail: healingroom.apeldoorn@gmail.com

Arnhem
Arnhem Healingrooms
Dennenweg 100
Openingstijden: woensdag’s van 11.00 – 13.00 uur
U kunt telefonisch contact opnemen tijdens deze
dagen en uren. Telefoon: 06 14569295

Director: Rodney Rozal
Co director : Ludolf Schouten
Email: rodney@vluchtheuvel.org
Lokatie: Gebouw Vluchtheuvel
website: www.vluchtheuvel.org/healing-rooms/

Brabant
Healingrooms Tilburg
Op 26 augustus ben je van harte welkom fysiek met gepaste afstand.
Adres: Burgemeester Brokxlaan 8 – gebouw 84
5041 SB Tilburg
Openingstijden: Elke laatste woensdag van de maand
van 19:00-21:00u
Director: :  Solange Maria
Email: Healingroomstilburg@gmail.com

NOORD HOLLAND

Den Helder
Healing Rooms Den Helder
Annie Romein-Verschoorlaan 11, Den Helder
Openingstijden: Twee maandagen per maand van 19:00-21:00 uur.
Check de agenda op de website: www.clcdenhelder.nl
Start nieuwe seizoen 7 september.
Director: Nico Bais
E-mail: healingrooms@clcdenhelder.nl

Haarlem
Healingroom Haarlem
Open: Elke eerste maandag van de maand
19.30 – 21.30u
Director Gabriela Cyris
email: gabic.300@gmail.com
Co-director: Hennie Uitenbogaard
Adres: Huis van Gebed
Amsterdamstraat 59
Haarlem
Tel. 0611234922

Haarlemmermeer
Healing Rooms Bollenstreek – Haarlemmermeer
Director:
Wim Verkerk
Data: Elke 2d e en 4de maandag van de maand, inloop van 19.30 – 21.00 uur
In Buurthuis Salvatori, Wagenstraat 33, 2161 ZL Lisse
Email: HealingRoomsB-H@solcon.nl,
Info: Wim Verkerk 06-44999433 Facebook: Healing Rooms Bollenstreek-Haarlemmermeer
FB: Healing Rooms Bollenstreek-Haarlemmermeer
Rek nr: W Verkerk NL71 ABNA 0246 6822 13
email:healingroomsb-h@solcon.nl

Hoorn
Healing Rooms Hoorn
Dampten 16
1624 NR Hoorn

openingstijden: vrijdag 10-12 uur
Director: Ans Kerkhoven
Telefoon: 0618933731
E-mail: info@healingroomshoorn.nl

Zaanstreek
Healing Rooms Zaanstreek
Openingstijden: op dinsdag in de even weken van 20.00 tot 21.00 uur
Adres:
Leliestraat 72
1541 CM Koog aan de Zaan
Adres:
Tulpstraat 3
1541 DA Koog aan de Zaan
Openingstijden: op vrijdag in de oneven weken van 20.00 tot 21.00 uu
Voor uitzonderingen: zie www.kingsmission.nl
Director: Ellen van der Veen
Website: www.kingsmission.nl
E-mail: info@kingsmission.nl
IBAN: NL16INGB0683923064 tnv Ellen van der Veen en/of Danny Scholten

​​​ZUID HOLLAND

Den Haag – Healing Rooms Dokterspraktijk
Laan van Meerdervoort 323, Den Haag
Openingstijden: De komende tijd is de Healing Room
gesloten ivm corona maatregels.
Telefonisch en per mail zijn we wel bereikbaar .
Elke maandag van 19.30u tot 21.00u
Alma Sluik
Tel no: 0657147071
almasluik@gmail.com
Grace Ticoalu
Tel.no: 0639870113
grace.sofalide@outlook.com

Director: Tineke Carlier
E-mail: t.carlier@ziggo.nl
IBAN: NL38INGB0004860200 , t.n.v. Healing Rooms Dokterspraktijk

Gouda
Healing Rooms Gouda
Dreef 200, Gouda
Openingstijden: donderdag 19.00 – 20.30 uur (behalve tijdens de schoolvakanties)
Directors: Henk & Marty van Blitterswijk
Telefoon: 0182 – 533373
Website: www.healingroomsgouda.nl
E-mail: info@healingroomsgouda.nl

Katwijk
Healing Rooms Katwijk eo
“Plek zat”
Koestraat 7
Rijnsburg
Geopend: elke dinsdag van 19.30 – 21.00 (zie de website voor de vakanties)
De komende tijd is de healingrooms gesloten voor bezoekers
ivm de ontwikkeling rond het corona virus.

Wil je toch graag gebed?
Doe je gebedsverzoek via ons emailadres!
En ons gebedsteam gaat VAN HARTE voor je bidden.
Director: Kitty Hermans
Co-director: Heleen Heerikhuisen
E-mail: healingroomskatwijkeo@gmail.com
Website: www.healingroomskatwijkeo.nl

Leiden
Healing Rooms Leiden
Driftstraat 49a, Leiden

Weer open per 3 september a.s.
Openingstijden: 1ste en 3de donderdag van de  maand van 10.30u tot 12.30u.

In verband met coronamaatregelen zullen we voorlopig via tel.  afspraak bezoekers ontvangen. Bel voor een afspraak tel. 071-5211759

Iedereen is weer van harte welkom
Directors: Siem en Connie Plug
Telefoon: 071-5211759
E-mail: healingroomleiden@gmail.com

Rotterdam Centrum
Healing Rooms Rotterdam Centrum
Callandstraat 3a
3016 CA Rotterdam
Geopend:
Director: Lydia Kropff
E-mail: lydiakropff@ziggo.nl
Website: www.clcrotterdam.nl

Rotterdam Zuid
Healing Rooms Rotterdam-Zuid
Randweg 26-28, Rotterdam-Zuid
Openingstijden: vrijdag 14.00 – 16.00 uur
Telefoon: 010 – 4231354 / 06 – 33080066
Directors: Koos en Heidy van der Sterrre
E-mail: Healingrooms.rotterdam@lwg.nl

LIMBURG

Maasbracht
Healing Rooms Midden Limburg
Havenstraat 15
6051CR Maasbracht
Director: Marina Maessen
Elke donderdag tussen  13 en 15.00u telefonisch bereikbaar.
Telefoon: 0628273476    OF
E-mail: harry.marina@telfort.nl
info@clcmiddenlimburg.nl/healingrooms

Parkstad
Healing Rooms ‘Parkstad’
Grensstraat 121
6374 CR Landgraaf
Openingstijden: 1e en 3e  woensdag van de maand 15.00 uur – 17.00 uur
Directors: Arno en Patricia Postma
E-mail: healingroomsparkstad@gmail.com
Telefoon: 045-8885180